0%

Scenariusz: Funkcje użytkowe aplikacji webowej/natywnej/strony internetowej

Scenariusz składa się z następujących funkcji:

  • Sprawdzenie funkcjonalność modułu formularz kontaktowy (jeśli dotyczy)
  • Sprawdzenie funkcjonalność modułu poczty e-mail systemu, funkcja tworzenia konta e-mail (jeśli dotyczy)
  • Sprawdzenie funkcjonalność modułu poczty e-mail systemu, funkcja tworzenia konta e-mail (jeśli dotyczy)
  • Sprawdzenie funkcjonalność modułu poczty e-mail systemu (jeśli dotyczy)