0%

Scenariusz: Logowanie, uruchomienie aplikacji, podstawowe funkcje

Scenariusz składa się z następujących funkcji:

 • Rejestracja użytkownika
 • Sprawdzenie czy wszystkie obowiązkowe pola są zweryfikowane, czy zapisuje się treść w bazie danych
 • Sprawdzenie czy wszystkie obowiązkowe pola są zweryfikowane, czy zapisuje się treść w bazie danych
 • Sprawdzenie czy znak gwiazdki powinien być wyświetlany dla wszystkich pól obowiązkowych
 • Sprawdzenie czy system wyświetla komunikat o błędzie dla pól opcjonalnych
 • Sprawdzenie czy lata przestępne są prawidłowo sprawdzane i nie powodują błędów/błędnych obliczeń dla wszystkich pól obowiązkowych i nie obowiązkowych (funkcje pól daty jeśli dotyczy)
 • Sprawdzenie czy pola numeryczne nie powinny akceptować alfabetów i powinien zostać wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie. (funkcje pól liczbowych jeśli dotyczy)
 • Sprawdzenie pod kątem liczb ujemnych, jeśli jest to dozwolone dla pól liczbowych (funkcje pól liczbowych, jeśli dotyczy
 • Wyskakujący komunikat (np. „To pole jest ograniczone do 500 znaków”) powinien zostać wyświetlony, jeśli dane osiągną maksymalny rozmiar pola
 • Sprawdzenie maksymalną długość każdego pola, aby upewnić się, że dane nie są obcinane w zależności od limitu znaków na polach w formularzach
 • Sprawdzenie czy wartości kwot powinny być wyświetlane w formacie walutowym (funkcje pól z funkcją wyboru waluty jeśli dotyczy)
 • Sprawdzenie pod kątem liczb ujemnych, jeśli jest to dozwolone dla pól numerycznych (liczbowych) (funkcje pól numerycznych jeśli dotyczy )
 • Sprawdzenie czy dla operacji aktualizacji lub modyfikacji danych z formularzy powinien zostać wyświetlony komunikat potwierdzający.