0%

Scenariusz: Sprawdzenie prawidłowości działania podstawowych funkcji aplikacji