Funkcja: sprawdzenie czy użytkownik usunie pliki cookie w trakcie użytkowania lub po odwiedzeniu witryny strony internetowej (aplikacji webowej ) z użyciem funkcji wybranej przeglądarki

Opis: próba sprawdzenia warunków działania aplikacji na urządzeniu typu desktop lub laptop 

Warunki wstępne: zainstalowania testowana  aplikacja webowa (lub strona internetowa)  jest  włączona, w pełni załadowana w  wybranej  przeglądarce internetowej 

Wpisz adres strony internetowej/ aplikacji webowej

Krok/Dane testowe: Wpisz adres strony internetowej/ aplikacji webowej

oczekiwany wynik: Strona jest załadowana i aktywna

Wejdź w ustawienia przeglądarki np. Google Chrome Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies - usuń wszystkie pliki cookie o zatwierdź

Krok/Dane testowe: Wejdź w ustawienia przeglądarki np. Google Chrome Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies - usuń wszystkie pliki cookie o zatwierdź

oczekiwany wynik: Aplikacja nie powinna się zamknąć lub zawiesić

Wybierz funkcję przeglądarki - odśwież stronę lub zamknij okno przeglądarki

Krok/Dane testowe: Wybierz funkcję przeglądarki - odśwież stronę lub zamknij okno przeglądarki

oczekiwany wynik: Aplikacja powinna się przeładować lub niezwłocznie zamknąć

Sprawdź czy po ponownym załadowaniu lub włączeniu adresu strony pojawia się komunikat o akceptacji polityki cookie

Krok/Dane testowe: Sprawdź czy po ponownym załadowaniu lub włączeniu adresu strony pojawia się komunikat o akceptacji polityki cookie

oczekiwany wynik: Aplikacja powinna wyświetlać komunikat o konieczności akceptacji polityki cookie z wymaganymi opcjami użytkownika i aktywnymi polami wyboru

Zapisz wszystkie wymagane pola w celu dalszego użytkowania aplikacji

Krok/Dane testowe: Zapisz wszystkie wymagane pola w celu dalszego użytkowania aplikacji

oczekiwany wynik: Aplikacja zapisała dane formularzu – brak komunikatu o błędzie

Warunki wyjścia/inne uwagi: użytkownik w trakcie użycia aplikacji musi wprowadzić dane w pola obowiązkowe zgodnie z wymaganym formatem, listą z bazy danych  jeśli chce uzyskać dany wynik