Funkcja: sprawdzenie czy Polityka prywatności, FAQ - jeśli dotyczy są jasno określone są dostępne dla użytkowników

Opis: próba sprawdzenia warunków działania aplikacji na urządzeniu typu desktop lub laptop

Warunki wstępne: zainstalowania testowana  aplikacja webowa (lub strona internetowa)  jest  włączona, w pełni załadowana w  wybranej  przeglądarce internetowej 

Sprawdź w dole strony przeglądarki czy są aktywne linki lub zakładki polityki prywatności/ cookies, FAQ

Krok/Dane testowe: Sprawdź w dole strony przeglądarki czy są aktywne linki lub zakładki polityki prywatności/ cookies, FAQ

oczekiwany wynik: Aplikacja wyświetla aktywne linki lub zakładki dla odpowiednio zakładki polityki prywatności/ cookies, FAQ

Sprawdź czy można aktywować podstrony dla linków lub zakładek polityki prywatności/ cookies, FAQ

Krok/Dane testowe: Sprawdź czy można aktywować podstrony dla linków lub zakładek polityki prywatności/ cookies, FAQ

oczekiwany wynik: Aplikacja powinna wyświetlać podstrony dla wybranych linków lub zakładek

Sprawdź treść czy jest czytelna

Krok/Dane testowe: Sprawdź treść czy jest czytelna

oczekiwany wynik: Aplikacja powinna wyświetlać czytelną informację zgodnie z obowiązującymi standardami, przepisami w wybranym zakresie informacji

Warunki wyjścia/inne uwagi: użytkownik w trakcie użycia aplikacji musi Sprawdzić czy strona wyposażona jest  wymagane informacje wynikającymi z obowiązujących standardów  dla stron internetowych w domenie publicznej